Letní kino 2021 – aktuální informace

Aktualizace 23.7.

Díky tomu, že již neprobíhá testování dětí ve školách a zaměstnanců ve firmách, nelze použít pro návštěvu kina odstavce g) a h) oddílu 12 vládního nařízení (celé znění ZDE). Již tedy nestačí čestné prohlášení o absolvovaném testování s negativním výsledkem a je třeba se prokázat PCR nebo POC testem, případně dokladem proděláním nemoci, jak je uvedeno níže. V případě, že tyto doklady mít nebudete, lze se na místě za 60 Kč otestovat jednorázovým POC testem.

Děkujeme za pochopení.

 


Jsme velice rádi, že se s vámi letos opět potkáme v hledišti našeho kina. Bohužel jsme nečekali, že vynucená pauza bez filmových zážitků bude trvat celých devět měsíců. Pro naši pátou sezónu letního kina jsme si kromě atraktivního programu, plného premiérových filmů, připravili i pár novinek.

Tou první je možnost placení bezkontatktní platební kartou při nákupu vstupenky v pokladně při příchodu do kina. Vstupenky zakoupíte nejen na místě, ale i zde na webu (ZDE). Prosíme o využití předprodeje v maximální možné míře, vyhnete se frontě před vstupem.

Další novinkou oproti loňské sezóně je bohužel zpřísnění vládních opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19, které musí i naše kino dodržovat. Pro naše diváky to bohužel znamená některá omezení a s tím spojené třeba větší fronty před vstupem. Jaká opatření nás ted aktuálně čekají?

Podle aktuálního nařízení vlády (ZDE a ZDE) jsme jako organizátoři povinni při vstupu osoby na  filmové představení kontrolovat splnění níže uvedených podmínek, jinak jsme povinni takovou osobu nevpustit.

 • na představení letního kina akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, následující podmínky:
   • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
    SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
   • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC (antigenní) test na přítomnost antigenu viru
    SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
   • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
    o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém
    jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě
    Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako
    země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je
    zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
    Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,
    podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení
    vydal, že u očkování uplynulo:

    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
     SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
     SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
     nebo
    • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
     nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
   • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
    izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
    pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
    RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
   • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu
    viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
    zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
   • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným
    mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na
    stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
    nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě
    poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá
    potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

  Čestné prohlášení (vytisknout, podepsat a mít u vstupu)

  • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného
   opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení
   přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
   povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
   výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným
   prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

Pro naše diváky to tedy znamená, že u vstupu musíme zkontrolovat doložení národního certifikátu, případně platnost provedeného testu. Tento test stačí prokázat čestným prohlášením, které si můžete stáhnout ZDE (Vytištěné formuláře s prohlášením budou k dispozici i u pokladny kina). Prohlášení si necháváte u sebe. Bez této kontroly vás, bohužel, nebudeme moci pustit do hlediště.

S opatřeními bohužel souvisí i to, že nebude možné v hledišti na červnovém představení konzumovat jídlo ani nápoje. Občerstvení vám ale bude k dispozici již před představením a v průběhu celého večera. Celý výtěžek z jeho prodeje podporuje oddíl našich mladých hasičů.