Category: Ostatní akce

Třetí sezóna je za námi

Třetí sezóna vašeho kina je za námi a Bio Bezdíkov se pomalu stává tradiční součástí kulturního dění v našem městysi. Poslední sezóna pro nás ale byla v hodně věcech zlomová. Nová technika...

PF 2019

Kolektiv sousedského kina Bio Bezdíkov děkuje všem svým dárcům, podporovatelům, partnerům a věrným divákům za to, že jsou s námi. Na tento rok budeme dlouho vzpomínat, protože byl pro naši komunitu zásadní. Díky tomu,...

Nové plakátovací plochy

Pár večerů řezání, natírání a lepení a první prototyp nové plakátovací plochy je na světě. Protože ve Škvorci ani Třebohosticích nejsou oficiální plakátovací plochy, kam bysme mohli dávat větší plakáty, které byste...

Školní akademie

Byli jsme požádáni paní ředitelkou naší základní školy o spolupráci při organizaci závěrečné školní akademie, která se konala 23. května. Přichystali jsme tedy kompletní ozvučení celé akce a pro promítání příspěvku 7....